Ved Cand. Pæd. Viggo Smitt

Optræden hos Dansk Interreligiøst Forum, www.difforum.dk

Dansk Interreligiøst Forum (DIF) har i det forløbne årti flere gange haft fornøjelsen af at lytte til inspirerende og tankevækkende oplæg af Viggo Smitt med følgende titler:

  • Det rette øjeblik
  • Styr efter stjernerne – kan der opstilles et dannelsesideal, der har gyldighed for alle?
  • Meningsfylde: grunde til ikke at begå selvmord
  • Hvornår er man et godt menneske?
  • Kan de gamle filosoffers visdom stadig bruges?

DIF er en frisindet og ukonventionel forening, som er forvænt med oplæg af høj lødighed, og Viggo Smitts bidrag har ikke skuffet os. Hvert af hans oplæg har affødt en livlig og fordomsfri debat, og alle er gået klogere hjem.

Klara Kaare Frederiksen og Michael Larsen

********

Optræden hos Plan-A, www.plan-a.nu

Viggo Smitt holdt den 23. februar 2010 et oplæg for brugerne hos Plan-A, om det Nydelsens filosofi  ifølge Epikur. Der var i forsamlingen af tidligere stofafhængige under behandling en meget stor lydhørhed overfor strategier for et godt liv uden stoffer. Epikurs tænkning viste sig – med sit næsten asketiske fokus på tilværelsens enkle glæder – meget velegnet til formålet. Efter oplægget var der en meget engageret debat med Viggo Smitt som ordstyrer.

Efter aftale holdt Viggo Smitt – inspireret af debatten med brugerne – atter et oplæg ugen efter med titlen Det Meningsfyldte Liv med blandt andet reference til logoterapiens grundlægger Victor Frankl. Dette oplæg var et relevant supplement til fokus på nydelsen, og brugernes engagement var også denne gang meget stort.

Den. 2. juni 2010 afholdt Viggo Smitt i samarbejde med Michael Haugtved, som er behandler på Plan-A, Etisk Værksted for en klientgruppe. Mennesker som har levet på kant med loven, men som har besluttet sig for at rette op tingene, har ofte behov for at finde realistiske retningslinjer for forholdet mellem egne behov, og hvad man skylder det menneskelige fællesskab. Eksempelvis blev en del af brugerne mere opmærksomme på, at deres deltagelse i gruppeaktiviteter var et positivt bidrag til fællesskabet. I det hele taget udviste brugerne en beundringsværdig vilje til at opnå større selvindsigt.

Michael Skov og Michael Haugtved