Ved Cand. Pæd. Viggo Smitt

Jeg så dagens lys i vinteren 1956 på hospitalet i Holstebro, hvor jeg også voksede op og gennemførte 12 års skolegang.

Som ung i de sene halvfjerdsere skiftede jeg universitetsstudier, som andre skifter skjorte, og endte med en karriere i EDB-branchen. Men siden begyndelsen af halvfemserne har jeg arbejdet mig ind i undervisningsbranchen. I 1998 blev jeg folkeskolelærer og i 2009 Cand. Pæd.

Jeg har en veludviklet indlevelsesevne og villighed til at lytte. Det betyder blandt andet, at jeg har antenner for næsten ethvert emne.

Uanset om det gælder smalltalk, dybsindige personlige samtaler eller samtaler om meget abstrakte emner, er jeg en dynamisk samtalepartner.

Jeg kan meget hurtigt sætte mig ind i komplekse sammenhænge og videreformidle dem på en enkel og letforståelig måde og altid  i øjenhøjde.

Ikke sjældent er jeg i stand til at lokke en mild og afvæbnende latter frem i forsamlingen.

 

Fremtiden

Arbejde med foredrag, skriftlig formidling, pædagogisk filosofi samt skoleudvikling og undervisning.

 

VUC Lyngby 2014

Undervisning i matematik, engelsk og dansk på udskolingsniveau. Eksamination af engelskhold sommer 2014.

Københavns Ungdomsskole 2013

Undervisning i fysik og matematik på udskolingsniveau.

TEC 2007 – 2012

På TEC indgik jeg udover min daglige undervisning i en række samarbejder:

Arbejdsmiljøorganisationen, da jeg var arbejdsmiljørepræsentant fra 2010 og frem

  • Vejledning af kolleger som tog Pædagogisk Diplom
  • Udviklingsgrupper herunder udarbejdelse af ordensregler, og  overordnede pædagogiske retningslinjer for afdelingen
  • Som teamkoordinator for mit team og
  • Som eksaminator og censor, da jeg i forbindelse med undervisningen varetog eksamination primært i naturfag men også lejlighedsvis engelsk, matematik og dansk. Denne funktion indebar et ret omfattende samarbejde med lærere fra andre skoler.

Selve undervisningen indbefattede:

  • Matematik på f, e og d niveau
  • Dansk på f niveau
  • Engelsk på f og e niveau
  • Samfundsfag på f niveau
  • Naturfag på f og e niveau

DPU 2004 – 2009 studium cand.pæd.

Studiet af pædagogisk filosofi inkluderede en omfattende gennemgang af pædagogiske ideers historie og gennemgang af aktuelle strømninger.  Mit speciale handlede om oldtidsfilosoffen Epikur. Jeg skrev også opgaver om Platons etik, Poppers kritik af essentialismen. Min mest praksisorienterede opgave handlede om Klafkis dannelsesbegreb og det eksemplariske undervisningsprincip. Jeg var desuden medlem af studienævnet og de studerendes råd i to perioder

Arbejde på folkeskoler 1998 – 2004

Udover en grundlæggende – og uvurderlig – træning i at undervise vil jeg især fremhæve, at jeg et par gange her ført til eksamen i matematik og fysik/kemi 

KDAS  1994 – 1998 studium Læreruddannelse

Jeg blev linjefagslærer i fysik/kemi og matematik, men i princippet også generalist. Jeg deltog også på seminariet i politisk og organisatorisk arbejde.

Arbejde i IT branchen 1881 – 1994

Jeg er ikke længere IT professional, men min EDB-assistent uddannelse fra 1881 er med til at gøre mig til en habil bruger af både Windows og Mac sstemer. Ligesom jeg føler mig klar til at sætte mig omhyggeligt ind i et nyere it systemer.

Organisatoriske erfaringer i min fritid

2006 – 2008

Medlem af studienævnet på DPU

2006 – 2008

Medlem af De Studerendes Råd på DPU

2008 – 2009

Medlem af LLO’s bestyrelse i hovedstaden

2008 –

Formand for Beboerrepræsentationen i Søborggaard

2001 –

Medlem af bestyrelsen i Pædagogisk Filosofisk Forening

Andet

I 2010 skrev jeg en række artikler til en online lærebog i fysik/kemi for folkeskolen.