Ved Cand. Pæd. Viggo Smitt
  • Hvordan styrer man sit eget liv myndigt i et moderne hav af forvirrende signaler?
  • Hvornår er man et godt menneske?
  • Hvad skal fylde tilværelsen?

Det handler om dannelse

Dannelse kan føres tilbage til det oldgræske Paideia, men har i vores sprogbrug især rødder tilbage til den tyske nyhumanisme og dens forståelse af antikken.

Dannelse er for alle mennesker og handler om at overskride sig selv for at blive medlem af et fællesskab. Det sidste er ganske forskelligt fra en mere mekanisk og selvcentreret selvrealisering.

Til dannelse hører den viden, der kaldes almen dannelse, men viden udgør ikke i sig selv dannelse. Etikette er kun en lille del af dannelsen, mens etik er dens grundlag.

Er selvopofrelse nødvendig for at kunne kalde sig et godt menneske, eller bliver der også plads til ens egne behov?

Hvordan undgår man, at ligegyldige data og trivielle konflikter fylder tilværelsen, så der ikke bliver plads til stjernestunder og latter.