Ved Cand. Pæd. Viggo Smitt
  • Hvordan så den antikke atommodel ud?
  • Hvordan opstod denne model?
  • Hvordan genopstod atommodellen?

Fra før Sokrates

Den atommodel, der efter en “pause” på 2000 år blev genoptaget tidligt i 1800 tallet, er – som fysikken selv – et barn af den græske filosofi.

Den atommodel, vi kender fra Demokrit -og  som han har fra sin læremester Leukippos – var et resultat af de førsokratiske tænkeres overvejelser om væren. Man var optaget af at finde noget stabilt i en fluktuerende verden.

Fra Epikur til Niels Bohr

Efter Athens klassiske periode genoptager Epikur omkring 300 f.kr. atomteorien, men bruger den mest til sit etiske projekt: den materialistiske hedonismefilosofi. Hvilket omkring år nul er dokumenteret hos den romerske digter Lukrets.

Ideen om stoffet som opdelt i atomer overvintrer ved at blive nævnt i forskellige lærde værker, men først da den britiske kemiker John Dalton tidligt i 1800-tallet  bruger den meget konkret til at opstille simple molekylemodeller, begynder den moderne atomteoris historie.

Den historie afrundes med Niels Bohrs atommodel i begyndelsen af 1900-tallet.