Ved Cand. Pæd. Viggo Smitt

Livfulde foredrag og debatoplæg

Jeg holder foredrag. Foredrag med indføling, nerve og kant.

Foredragene er seriøse, men afvikles altid med et glimt i øjet, i en veloplagt munter atmosfære.

Mine emner er oftest filosofiske eller pædagogiske, men jeg giver mig også af med oplæg om aktuelle politiske begivenheder.

Målrettede foredrag og debatter

Med en passende tidsfrist  udvikler eller tilretter jeg  gerne foredrag til et bestemt publikum eller en speciel anledning.

Desuden er jeg en effektiv ordstyrer under debatter.

Skarp og provokerende

Jeg viger ikke tilbage for skarpe problemstillinger og provokerende udsagn og angriber gerne, hvad jeg opfatter som populære misforståelser, ikke mindst når det handler om skole og undervisning.

Omvendt forsvarer jeg – uden politisk konservatisme – gerne filosofisk tankegods af lidt ældre dato. Især er jeg fascineret af den græsk romerske antik, som for mig er vores store fortælling.

Jeg har en uformel tilgang og kan komme i dialog med alle slags mennesker.

Kontakt mig og fortæl, hvilken historie vil I høre.